6 days ago

Zaproszenie – szkolenia z podejmowania decyzjiOłoszenie – warsztaty z programowania

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://coaching24.biz.pl/ read more...

6 days ago

Decyzja – szkolenia i symulacjeObwieszczenie – szkolenia z chińskiego

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Op read more...

1 week ago

Decyzja – kursy z podejmowania decyzjiAnons informacyjny – szkolenia z Power Point

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projekt&oacu read more...

1 week ago

Anons informacyjny – szkolenia z doradztwa kryzysowegoZaproszenie – treningi z agrotrystyki

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013read more...

1 week ago

Anons informacyjny – warsztaty z systemów ocenInformacja – warsztaty z prowadzenia rezentacji

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013read more...

1 week ago

Zawiadomienie – szkolenia z rozwiazywania problemówAnons informacyjny – treningi z włoskiego

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)read more...

1 week ago

Obwieszczenie – kursy z niemieckiegoDecyzja – treningi z rekrutacji

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMINread more...