11 months ago

Zaproszenie – szkolenia z podejmowania decyzjiOłoszenie – warsztaty z programowania

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://coaching24.biz.pl/ read more...11 months ago

Decyzja – szkolenia i symulacjeObwieszczenie – szkolenia z chińskiego

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Op read more...11 months ago

Decyzja – kursy z podejmowania decyzjiAnons informacyjny – szkolenia z Power Point

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projekt&oacu read more...11 months ago

Anons informacyjny – szkolenia z doradztwa kryzysowegoZaproszenie – treningi z agrotrystyki

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013read more...